menu
nagłówek | header | image

Program

Warsztat

07:30-08:00
Rejestracja uczestników na warsztat
08:00-09:00
Warsztat: Dysfagia - rozpoznawanie i żywienie
Joanna Kopińska (Firma NUTRICIA)

Program

08:00-09:00
Rejestracja uczestników na konferencję
09:00-09:30
Otwarcie konferencji
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego - prof. dr hab. Krystyna Jaracz
09:30-12:15
SESJA PIELĘGNIARSTWA NEUROLOGICZNEGO pod patronatem honorowym Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Neurologicznych
przewodniczący sesji: prof. dr hab. Krystyna Jaracz, dr n. med. Barbara Grabowska-Fudala
09:30-10:00
Leki psychotropowe u pacjentów neurologicznych jako źródło problemów pielęgnacyjnych
prof. dr hab. n. med. Jan Jaracz, prof. dr hab. n. o zdr. Krystyna Jaracz (Poznań)
10:00-10:30
Komunikowanie i postępowanie z chorym neurologicznym z zaburzeniami zachowania
mgr Maria Forycka (psycholog, Poznań)
10:30-11:00
Doświadczenia własne w opiece nad chorym leczonym systemem DUODOPA i Apomorfiną
dr n. o zdr. Anna Roszmann (pod patronatem AbbVie, Gdańsk)
11:00-11:30
Doświadczenia własne w opiece nad chorym po głębokiej stymulacji mózgu (DBS)
mgr Renata Waliszewska (Bydgoszcz)
11:30-12:00
Leczenie żywieniowe pacjentów z chorobą Parkinsona
Joanna Kopińska (Firma NUTRICIA)
12:00-12:15
Dyskusja
12:15-13:00
LUNCH / SESJA POSTEROWA
13:00-16:00
SESJA PIELĘGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO
przewodniczący sesji: prof. dr hab. n. med. Janusz Rybakowski, dr hab. Krystyna Górna, prof. UMP
13:00-13:30
Objawy uboczne leków przeciwpsychotycznych, przeciwdepresyjnych i normotymicznych
prof. dr hab. n. med. Janusz Rybakowski (Poznań)
13:30-14:30
Bezpieczeństwo Danych Osobowych w opiece nad pacjentem
Ewa Bierła (Poznań)
14:30-15:00
Postępowanie i komunikowanie z chorym agresywnym, z demonstracją procedury unieruchomienia
mgr Justyna Kiejda, mgr Katarzyna Gołębiewska (Poznań)
15:00-15:30
Wyzwania pielęgniarstwa w środowiskowej opiece psychiatrycznej
dr hab. Krystyna Górna, prof. UMP (Poznań)
15:30-15:45
Bezpieczeństwo podawania Zypadhery
Katarzyna Manowska-Kaczor (Firma Lilly)
15:45-16:00
Dyskusja
16:00
Zakończenie konferencji
aktualizacja: 2019-09-25