menu
nagłówek | header | image

Zagadnienia programowe

Sesja neurologiczna

  • Leki psychotropowe u pacjentów z chorobą neurologiczną, jako źródło problemów pielęgnacyjnych
  • Postępowanie i komunikowanie się z chorym neurologicznym z zaburzeniami zachowania
  • Doświadczenia własne w opiece nad chorym z chorobą Parkinsona leczonym za pomocą systemu DUODOPA, podskórnie podawaną Apomorfiną oraz głębokiej stymulacji mózgu (DBS), a także z udarem mózgu po trombektomii mechanicznej

Sesja psychiatryczna

  • Kontrowersyjne zagadnienia prawne w psychiatrii i nie tylko
  • Postępowanie i komunikowanie z chorym agresywnym, z demonstracją procedury unieruchomienia
  • Leki w formie depot - zastosowanie, schemat podawania: film instruktażowy
  • Wyzwania pielęgniarstwa psychiatrycznego w środowiskowej opiece psychiatrycznej
aktualizacja: 2019-09-25