menu
nagłówek | header | image

Streszczenia

Osoby biorące aktywny udział w konferencji (referat, plakat), proszone są o nadsyłanie streszczeń w języku polskim do dnia 30 czerwca 2019 r. na adres mailowy Katedry Pielęgniarstwa: kp@ump.edu.pl.

Streszczenia powinny zawierać:

 • Imię i nazwisko każdego z autorów pracy (inicjały imion) z podkreśleniem autora prezentującego wyniki. Dla każdego autora pracy należy podać pełną afiliację. Dodatkowo prosimy o podanie pełnych danych do kontaktu z autorem.
 • Tytuł wystąpienia
 • Struktura streszczenia w przypadku pracy badawczej: wstęp/cel/materiał i metoda/wyniki/wnioski
 • Słowa kluczowe: maksymalnie 3
 • Liczbę słów - maksymalnie 250;
  Czcionka: Times New Roman,
  Rozmiar czcionki tekstu głównego 12 punktów,
  Marginesy 2,5 cm.
 • Treść streszczenia powinna zostać przygotowana w pliku *.docx lub *.doc

Wszystkie zebrane streszczenia będą dostępne dla uczestników Konferencji.

Dodatkowo istnieje możliwość publikacji całości pracy w czasopiśmie Pielęgniarstwo Polskie po zaakceptowaniu przez Komitet Naukowy. Prace należy przygotować zgodnie z wymogami czasopisma www.pielegniarstwo.ump.edu.pl.

aktualizacja: 2019-09-25